page-header

Privacybeleid

Privacybeleid van GootTotaal.store

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. GootTotaal.store / QuickGoot B.V., gevestigd aan Kerkenbos 1051, 6546 BB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons