Privacybeleid

Privacybeleid van GootTotaal.store

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. GootTotaal.store / QuickGoot B.V., gevestigd aan Kerkenbos 1051, 6546 BB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Kerkenbos 1051
6546 BB Nijmegen
+31 85 060 72 07
info@goottotaal.store

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk hoeveel u deelt

Zonder het plaatsen van een bestelling:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type (Geen IP-Adres)
 • Demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en interesses (Wanneer u een van onze Google Ads ziet)

Na het plaatsen van een bestelling / Aanmaken van een account:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (Als u die deelt)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (Als u die deelt)
 • E-Mailadres

Na betaling:

 • IP-Adres
 • Bankgegevens: Rekeninghouder, Rekeningnummer en betaalwijze

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Onze webshop heeft een privacyvriendelijk oogmerk en zal het gebruik van bijzondere en/of gevoelige gegevens minimaliseren waar mogelijk.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goottotaal.store, dan verwijderen wij deze informatie. Doel en grondslag van onze verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Zonder aankoop:

 • Voor het analyseren van uw gedrag op onze website zodat wij onze site kunnen verbeteren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Met uw toestemming het toesturen van nieuwsbrieven en/of reclame

Bij een bestelling / Aanmaken van een account:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
GootTotaal.store / QuickGoot B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten..

Bewaartermijn van de gegevens

 • Uw surfgedrag wordt na 26 maanden verwijderd.
 • Bestelgegevens bij een geslaagde bestelling worden na 10 jaar verwijderd. (administratieve eis)
 • Bestelgegevens bij een mislukte bestelling worden na 1 maand verwijderd.
 • Inactieve accounts worden na 3 jaar verwijderd.

Voor bewaartermijnen van derden, zie de privacyverklaring van hen.

Delen met derden

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en voor het verbeteren van onze website. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt GootTotaal.store / QuickGoot B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Mollie B.V.
Wij delen uw bestellings- en persoonsgegevens met Mollie voor het aanmaken van de betaling en Mollie deelt uw betaalgegevens met ons.

Google, Inc.
Wij delen uw surfgegevens met Google voor het analytische doeleinden. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien/aanpassen/verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GootTotaal.store / QuickGoot B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goottotaal.store.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goottotaal.store. GootTotaal.store / QuickGoot B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (goottotaal.store) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Links, Bekijk ook de privacyverklaringen van onze verwerkers

Tevens verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van onze verwerkers. Uw gegevens worden tevens gedeeld met deze partijen, zij hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens:

GootTotaal.store / QuickGoot B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons